Menu

Sea Salt

Isle of Skye Sea Salt is a multi-award winning premium quality product made entirely from the pure, clean waters of Loch Snizort on the Isle of Skye. As well as great provenance, our salt, the first to be made on the Isle of Skye for 300 years, is the only sea salt made in the UK using just the sun and wind.

It is a completely natural, unrefined sea salt made using a single stage evaporation process that ensures that all the minerals and elements found in the sea are retained in the salt. This gives our salt a distinct, robust flavour but without the bitter aftertaste found in more refined salts.

100% Pure Scottish Sea Salt Crystals and nothing else.

Sea Salt

Salann na Mara

Se salann càileachd a th’air a dheànadh san Eilean Sgitheanach a th’ann an Salann na Mara (Salt of the Sea) agus tha e a’ cuir gu mòr ri blas bìdhe.

Tha Companaidh Shalann an Eilein Sgitheanaich air a’ chiad luchd-deànaidh shalann san Eilein ann an 300 bliadhna. Tha sinn ag gabhail sàil Loch Shnìosoirt, soilleir mar an criostal agus a tha beairteach ann am mèinnearaichean, agus lè a bhi a’ cleachdadh, anns nan taighean-salann speisealta againn fhèin, proces giollachd a tha sònraichte a-thaobh na h-àrainneachd, nach eil a’ cosg ach glè bheag neart agus nach eil caithteach, tha sinn ga thionndadh gu salann mara a tha fìor-ghlan agus nàdarra.

BBC video showing salt production/

Our Sea Salt is produced entirely naturally so you enjoy all the flavour and beneficial trace minerals that the sea contains, enhanced by the moist texture and irregular appearance of the salt grain.

As a result of our gradual evaporation process the crystals vary in size and are quite 'soft' so that they crumble when sprinkled on food.

News

Last June in dreich weather (it was Summer....) Susan Calman visited our evaporation site to 'help' harvest some salt.

Here is a little preview

We had great fun and…

Read more

Our Packaging

Our Packaging

Our tubes are made from card and can be re-used over a long period and then recycled.